Ga naar de inhoud

Allerlei schuurtjes, huisjes en hokken vonden een plaatsje op het erf en altijd hadden zij een functie. Het kleine schuurtje hier ook, hierin staat nu een ventilatie unit opgesteld.

Buitenschuur

In het verlengde van de boerderij staat een grote buitenschuur. Door uitbreiding van de veestapel in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het vaak voor dat op het erf een grote zwarte schuur gebouwd werd. Hierin was op de begane grond plaats voor koeien en boven voor hooi. Hier is ook zo’n buitenschuur gebouwd. Deze biedt opslagruimte aan de Oranjevereniging en de IJsclub en in het lagere gedeelte is nu een schildersatelier gevestigd.

Buitenschuur in aanbouw

Parkeerplaats/boomgaard

Tussen de boerderij en de buitenschuur doorlopend komt u weer aan de westzijde. U ziet hier de parkeerplaats. Op een boerenerf horen fruitbomen of een boomgaardje. Deze plek zou daar heel geschikt voor zijn geweest. Het fruit was vroeger bedoeld voor eigen gebruik. Er staan altijd allerlei verschillende rassen op het erf en vroege en late soorten om

de beschikbaarheid zoveel mogelijk te spreiden. Vanzelfsprekend is gekozen voor de ouderwetse hoogstamfruitbomen.

Op de achterste hoek van de parkeerplaats staat een oorlogsmonument, gericht naar de weilanden waar op 28 mei 1943 een Mosquito is neergeschoten. Alleen de piloot overleefde de crash. De propeller van het verder grotendeels houten vliegtuig is in 2005 opgegraven en

geconserveerd. Het monument is met medewerking van veel vrijwilligers gemaakt en in mei 2007 in het bijzijn van nabestaanden onthuld. Jaarlijks organiseren de kinderen van de hoogste groepen van de basisscholen een herdenking.

In de boerderij is het boekje Een Mosquito stort neer… te koop waarin de speurtocht naar het neergeschoten vliegtuig en de bemanning beschreven is.

Rijtuigenschuurtje met de groentetuin
op de voorgrond

Naar voren lopend ziet u het speelterrein. Het is een mooi grasveld, dat zou bijvoorbeeld vroeger bijvoorbeeld de bleek geweest kunnen zijn.

De gevels van dit tussengedeelte zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw veranderd. De strakke baksteen en de witte knipvoeg zijn typisch voor die periode. Ook de raamindeling past bij die tijd. Vermoedelijk is in die tijd ook de dakvoet opgelicht om een wat hogere zijgevel te kunnen maken.

Schoorsteen

Naar voren lopend en naar het dak kijkend valt uw oog misschien op de schoorsteen. De brandweer had destijds al een flinke vinger in de pap bij veiligheidsvoorschriften Voor allerlei zaken, bijvoorbeeld de schoorsteen, bestond een verordening. De schoorsteen moest minimaal één meter boven het dak uitkomen; dat haalt deze schoorsteen makkelijk: hoogte boven de nok 1.50 meter, breedte 1.20 meter lengte 1.55 meter. Ook was men verplicht de schoorsteen regelmatig te vegen. Er zijn zaken die weinig veranderen.

Rijtuigenschuurtje

Aan de westzijde van het terrein is een rijtuigenschuurtje gevestigd. Een welgestelde

boer kon zich op een gegeven moment naast een boerenwagen, een rijtuig veroorloven. Om dit gerij netjes te kunnen stallen werden dergelijk kleine schuurtjes gebouwd. Soms hing in de nok ook nog een arrenslee.

In dit schuurtje is een flinke collectie boerengereedschap, timmermansgereedschap en een authentieke paardenstal ondergebracht. Hier binnen is dus veel te zien!

Interieur rijtuigenschuurtje

Locaties QR-codes buiten