Ga naar de inhoud

De woonheuvel loopt sterk af naar de oostkant. Als u hierheen loopt en naar de hoge oostgevel kijkt ziet we hier de raadselachtige haken in de gevel.

Haken en ankers in de oostgevel van de opkamer.

Verder doorlopend aan deze kant passeert u de huidige keuken.

De gevels zijn aan deze zijde sterk gewijzigd in de tijd van grote veranderingen binnen. De stal is gemoderniseerd. In een laat stadium is een oudere foto van de  oostgevel van de stal gevonden. Hierop is de situatie te zien rond 1955, de verbouwing van de opkamer heeft al plaatsgevonden.

Situatie oostzijde plm 1955

Streekeigen is de uitvoering van het achterhuis en de schuren in zwart potdekselwerk. De brede planken, vlotdelen, zijn 27 cm. breed en overlappen elkaar twee centimeter.

Het gebruik van hout is een overlevering van de oude bouwwijze. Helemaal traditioneel zou zijn de bouw met houten staanders met vlechtwerk en daarna aangesmeerd met leem. De vlotdelen hebben de lemen wanden vervangen. Hout is een goedkoop materiaal, houtbouw is licht en dat is belangrijk in het veengebied.

Gepotdekselde gevel achterhuis oostzijde

Dit gedeelte van de boerderij wordt gebruikt door de kinderdagopvang. Het achterhuis van de boerderij is niet te bezichtigen.

Allerlei schuurtjes, huisjes en hokken vonden een plaatsje op het erf en altijd hadden zij een functie. Het kleine schuurtje hier ook, hierin staat een ventilatie unit opgesteld.

In 2017 is gestart met de bouw van een schuurtje, waarin de inventaris van de kuiperij van Van Engelen uit Molenaarsgraaf ondergebracht moet worden. In 2018 vond de opening plaats. In deze ruimte is tevens een klompenmakerij van Karreman uit Oud-Alblas ondergebracht. In 2021 is ook een stoephok gebouwd naar het voorbeeld van een bestaand stoephok. Beide gebouwtjes zijn tijdens de openstelling te bezoeken.

Locaties QR-codes buiten