Ga naar de inhoud

Welkom in Het Voorhuis van Boerderij Gijbeland! Deze boerderij is in december 2004 gesloopt in Brandwijk.

In 2005/2006 is herbouwd naar de situatie van 1950. In september 2006 was de officiële opening. Sinds januari 2007 heeft de Historische Vereniging Binnenwaard haar onderkomen in Het Voorhuis. In deze  digitale rondleiding wordt de boerderij binnen en de inrichting beschreven. Meer informatie over de verplaatsing, het historisch onderzoek en de bewoningsgeschiedenis vindt u in het INFO boekje.

Daarnaast staat er een map met relevante artikelen in de polderkast. Vooraf is het goed te bedenken dat een boerderij vroeger meer was dan de woning van de boer en zijn gezin. Dieren vonden hier ook onderdak in de winter. En er was veel opslagruimte voor opbrengst van het land omdat het van levensbelang was een grote wintervoorraad aan te leggen voor zowel mens als dier. In die eerste eeuwen voorzag men bijna volledig in eigen levensbehoeften. Dat alles is terug te vinden in de vorm en indeling van boerderijen.

De uitvoering van het gebouw werd mede bepaald door materialen die in een streek aanwezig waren. Hier in de regio dus hout, riet en leem. Ook al hebben in de loop der eeuwen veel veranderingen plaats gevonden, de 17-eeuwse oorsprong van de boerderij is nog steeds duidelijk herkenbaar in de vorm en gebruikte materialen. De originele plek aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk zal veel langer bewoond zijn geweest, zeer waarschijnlijk al vanaf de ontginning. De boerderij heeft een driebeukige indeling (een beuk is een vak in de langs-richting van het gebouw): er is een de brede middenbeuk en links en rechts daarvan kleinere zijbeuken.

U bent binnengekomen in de westelijke zijbeuk. In deze ruimte werd mogelijk het schone melkgerei bewaard. Het echte schoonmaakwerk werd buiten op de stoep gedaan. Op de plaats van de Oomskamer zou de kaaskamer geweest kunnen zijn, waar kaas lag te rijpen. Het is de oude overgang tussen het woongedeelte en de stal. Later zijn deze werkfuncties verder richting stal geschoven en kregen de zijkamers een woonfunctie.

Locatie QR-codes binnen