Ga naar de inhoud

Onder de opkamer bevindt zich de kelder. Deze kelder bestaat uit twee gewelven. Het voorste deel is ingericht als voorraadkelder. Hierin wordt op verschillende manieren getoond hoe men een voedselvoorraad aanlegde een bewaarde.

In het andere gewelf staan diverse spullen voor het verwerken van melk tot kaas, boter of karnemelk. Ook zijn er diverse pekelbakken te zien.