Ga naar de inhoud

Dubbelexpositie ‘Geslacht Van Slijpe’ en ‘Houtdraaikunst’

18 februari 2017 — 27 mei 2017

In Museum Het Voorhuis is vanaf 18 februari tot en met 27 mei 2017 een dubbelexpositie te zien: Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en Geslacht Van Slijpe, burgemeesters van Goudriaan van 1705 – 1958.

Houtdraaikunst van Adrie Bezemer
Houtdraaien is voor Adrie Bezemer uit Goudriaan zijn grote hobby. Al snel na zijn pensionering stond er een tweedehands draaibankje in de schuur om kunstwerken te maken. Na een half jaar kocht hij een professionele draaibank. Niet alleen houtdraaien, maar ook beeldhouwen in hout en het originele Fries houtsnijwerk behoren tot zijn bezigheden. Bezemer heeft met ongeveer negentig houtsoorten gewerkt, waarvan hij ballen draaide. Deze in rekken geplaatste ballen zijn een bezienswaardigheid.

Landelijke bekendheid heeft hij met zijn hoeden. Deze zijn ook in museum Het Voorhuis te zien. Daarnaast creëert Adrie kandelaars, schalen, vazen en andere prachtige kunstvoorwerpen. Bijzonder is dat bijna alle objecten mogen worden aangeraakt. Adrie Bezemer geeft demonstraties houtdraaien voor de bezoekers van de tentoonstelling in Het Voorhuis op 25 februari, 25 maart, 5 april ( voor kinderen), 22 april en 20 mei. Op aanvraag geeft hij ook rondleidingen in het museum. Op website www.houtdraaierbezemer.nl zijn veel van zijn prachtige kunstobjecten te zien. Hebt u belangstelling voor het houtdraaien, kom eens langs tijdens de demonstraties in museum Het Voorhuis.

Geslacht Van Slijpe
Het uit Vlaanderen afkomstige voorname en welgestelde geslacht Van Slijpe is eeuwen geleden om godsdienstige redenen uitgeweken naar Maastricht. Een tak van die familie vestigde zich in Zuid-Holland onder andere in Goudriaan. Ze waren daar van 1705 tot 1958 drossaard, baljuw, schout en burgemeester. Van 1852 tot 1958 waren zo ook burgemeester van Ottoland. De verdiensten van deze familie hebben een positieve invloed gehad op Goudriaan en Ottoland.

De laatste burgemeester, R.D.C.M. van Slijpe werd op 2 januari 1924 in zijn vaders plaats benoemd en op 21/22 januari geïnstalleerd als burgemeester/secretaris van Goudriaan en Ottoland. Hij trouwde op 20 maart 1924 met Teuntje Korevaar. Het huwelijk bleef kinderloos zodat een erfopvolger, voor zover dat door toch wel wat veranderde omstandigheden nog mogelijk zou zijn geweest, er niet meer in zat. Hij was en bleef de laatste Van Slijpe in het openbaar bestuur van de gemeente Goudriaan. Met ingang van 1 januari 1958 kreeg hij op 65-jarige leeftijd eervol ontslag. Zijn gemeenten zorgden voor een passend afscheidsfeest. Het was hem echter niet gegeven lang van zijn verdiende pensioen te genieten want al op 4 mei van hetzelfde jaar overleed hij in Goudriaan.

Met het overlijden van Rogier D.C.M. is een definitief einde gekomen aan een band van ongeveer 250 jaar tussen de gemeente Goudriaan en leden van de familie Van Slijpe. Een lange periode, waarin ze niet alleen een groot aandeel hadden in het openbaar bestuur en vroeger in de rechtspraak van de gemeente Goudriaan, maar verschillenden van hen waren ook betrokken bij het bestuur van kerk en polder. De familie Van Slijpe trok in Goudriaan eeuwenlang aan vele touwtjes!

In de opkamer van Het Voorhuis is veel te zien dat direct of indirect betrekking heeft op familie Van Slijpe. Veel foto’s van deze familie onder andere de installatie, 25-jarig ambtsjubileum en het afscheid van de laatste burgemeester Van Slijpe; gebruiksvoorwerpen van het secretarie en privé. Dankzij de medewerking van enkele families uit Goudriaan en omstreken hebben we een interessante tentoonstelling ingericht.

Groepen zijn op afspraak welkom op anderen tijden: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail.