Ga naar de inhoud

Open Monumentendag 2023

09 september 2023 — 14.00-16.30

Januari 2023, de voorbereidingen voor Open Monumentendag en de Klassendag (voor hoogste groepen basisschool) in Molenlanden in september van dit jaar zijn gestart.

De European Heritage Days (EHD) benoemen elk jaar het overkoepelende thema voor Open Monumentendag, waarbij het verzoek aan alle deelnemende landen is om dit thema te volgen. Voor 2023 is het thema Living Heritage oftewel Levend erfgoed. In Nederland vertaalt naar  

Levend erfgoed ‘Als monumenten konden praten’

De verhalen van de monumenten worden centraal gesteld, zoals bijvoorbeeld gebeurtenissen die in en rondom het monument hebben plaatsgevonden. Zowel in goede- (voorspoed, huwelijken, geboortes, belangrijke gebeurtenissen) als slechte tijden (oorlog, economische tegenspoed, natuurrampen etc.).

Daarnaast is er aandacht voor ambachten en overlevering van kennis en kunde voor het behoud van het erfgoed over generaties heen. De focus ligt op de overlevering van deze kennis, het echt tastbaar maken voor de bezoeker en hoe die ambachten terug te zien zijn in bij en bij monumenten. Kortom breed thema.

De zes historische verenigingen uit Molenlanden maken voor de derde keer een gezamenlijk programma. In deze fase worden ideeën geopperd en de haalbaarheid onderzocht. De volgende ronden wordt het programma geleidelijk concreter. U gaat er zeker meer van zien en horen.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten